RADIO VIỆT NAM  HẢI NGOẠI ONLINE (TIẾNG VIỆT)

Với hệ thống nghe Radio Việt nam hải ngoại online này, quý vị có thể nghe các kênh Radio như: TNT Radio Tiếng nước tôi, Radio Việt nam hải ngoại, Anphong Radio, Radio VOA tiếng việt, Sài gòn Radio 29.5, Cherry Radio, TNT Houston Radio, Sài gòn Houston Radio, Radio Nhật bản tiếng việt, Kênh Nhạc Trẻ và Trử tình hải ngoại...


Sourcehttp://a1.phobos.apple.com

nn.....................................................................

Từ khóa để tìm nghe hệ thống Radio này: "Radio Việt nam hải ngoại", "Radio hải ngoại online", "Radio hải ngoại trực tuyến", "Radio hải ngoại Việt Nam", "Radio hải ngoại tiếng việt".
Source: http://vinanet.dk/dewplayer/playlist_radio247.xml