Niềm vui khám phá

Nếu bạn đã từng thắc mắc về ý nghĩa, thời gian, nghi thức..trong phụng vụ, hay bạn có những câu hỏi về các biểu tượng Công Giáo, những dấu ấn trong lịch sử Giáo Hội....

Chúa Gieessu chịu phép rửa tại sông Gioddan, Jesus in Jordan River
http://i.ytimg.com/vi/XL7yiIYaPMs/maxresdefault.jpg

"Niềm vui khám phá" sẽ là nơi bạn cần đến. Với chương trình này, các bạn sẽ có cơ hội học hỏi nhiều điều thú vị liên quan đến Hội Thánh Công Giáo. Chương trình "Niềm vui khám phá" là một chương trình được soạn thảo bới truyền thông Dòng Chúa Cứu thế Việt nam, với nội dung phong phú, ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu.  Hy vọng với chương trình này giúp ích nhiều cho bạn.
enjoy!

(Click vào nốt "xem" để mở và đóng nội dung)

NIỀM VUI KHÁM PHÁ (SỐ 1 - 9)

NIỀM VUI KHÁM PHÁ (SỐ 10 -19)

NIỀM VUI KHÁM PHÁ ( SỐ 20 -29)

NIỀM VUI KHÁM PHÁ (SỐ 30 - 39)
NIỀM VUI KHÁM PHÁ (SỐ 40 - 49)

NIỀM VUI KHÁM PHÁ (SỐ 50...)

Còn nữa......