Danh ngôn luật sống

Luật sống, thư pháp
  1. (Gồm một số định luật trong cuộc sống mà mình nên suy nghĩvà áp dụng để sống tốt hơn)
  2. Sưu tầm và Thực hiện: Duy Hân 
  3. Nhạc Nền: Thương Tình 
  4. Ca Nhạc: Phạm Duy Piano: Minh Ngọc DungLac.org