TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI
Số 07.08/TB.TGM
——————————–

Ngày 5 tháng 7 năm 2008

THÔNG BÁO

Kính gửi : Cộng đồng dân Chúa Giáo phận Vinh
Quý Cha và anh chị em thân mến,
Xét đơn trình bày của giáo dân và nhận thấy nhu cầu rất chính đáng; sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng Tư vấn và Ban Thường vụ Hội đồng Linh mục Giáo phận, tôi quyết định chia tách, thành lập thêm một số giáo xứ và giáo họ sau đây :
I. Đơn vị giáo xứ
1. Giáo xứ Phúc Yên, tách từ giáo xứ Văn Thành, thuộc giáo hạt Vạn Lộc.
2. Giáo xứ Thượng Lộc, tách từ giáo xứ Bố Sơn, thuộc giáo hạt Xã Đoài.
3. Giáo xứ Đồng Sơn, tách từ giáo xứ Trang Nứa, thuộc giáo hạt Xã Đoài.
4. Giáo xứ Lộc Thủy, tách từ giáo xứ Thanh Dạ, thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa.
5. Giáo xứ Vĩnh Giang, tách từ giáo xứ Cồn Cả, thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa.
4. Giáo xứ Đạo Đồng, tách từ giáo xứ Hậu Thành, thuộc giáo hạt Bảo Nham.

II. Đơn vị giáo họ
1. Giáo họ Điền Sơn thuộc giáo xứ Văn Thành, giáo hạt Vạn Lộc.
2. Giáo họ Việt Tiến thuộc giáo xứ Quy Hậu, giáo hạt Bảo Nham.
3. Giáo họ Tứ Mỹ thuộc giáo xứ Đông Tràng, giáo hạt Nghĩa Yên.
4. Giáo họ Mỹ Tiến thuộc giáo xứ Mỹ Hòa, giáo hạt Cẩm Xuyên.

Các đơn vị trên về Tòa Giám mục nhận quyết định và tổ chức ngày công bố việc thiết lập giáo xứ, giáo họ theo quy tắc luật định.
Vui mừng với những giáo xứ, giáo họ mới được thành lập, chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương ban cho sự đạo nơi đây ngày càng tăng trưởng, đồng thời xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết làm sáng danh Chúa.
Kính chúc quý Cha cùng anh chị em sức khỏe và bình an.
Thân mến,


Văn phòng TGM Giáo phận
(Nguồn: giaophanvinh.net)


.