GIỜ LỄ TẠI GIÁO XỨ LỘC THỦY TRONG NĂM

Chúa nhật : 6h
Ngày thường: 5h (Thứ 2 - thứ 7)
15h thứ 7

CÁC NGÀY LỄ KHÁC

* Lễ Thánh Phêrô (29/06) : Bổn mạng Giáo xứ
* Lễ kỷ niệm cung hiến Thánh đường : 04/07 (Tước hiệu: Đức Mẹ Mân Côi)
* Phiên Chầu Lượt  06/09 
* Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ trụ : Bổn mạng Nhạc Kèn